Có 1 kết quả:

jìn lì

1/1

jìn lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) force
(2) strength