Có 1 kết quả:

jìng chuī

1/1

jìng chuī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(the wind) blows violently