Có 1 kết quả:

jìng qiào

1/1

jìng qiào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) strong (wind)
(2) cutting (cold wind)