Có 1 kết quả:

láo shāng

1/1

láo shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

disorder of internal organs caused by overexertion