Có 1 kết quả:

láo zuò

1/1

láo zuò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) work
(2) manual labor