Có 1 kết quả:

láo juàn

1/1

láo juàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exhausted
(2) worn out