Có 1 kết quả:

láo dòng

1/1

láo dòng

giản thể

Từ điển phổ thông

lao động

Từ điển Trung-Anh

(1) work
(2) toil
(3) physical labor
(4) CL:次[ci4]