Có 1 kết quả:

láo dòng zhě

1/1

láo dòng zhě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worker
(2) laborer