Có 1 kết quả:

láo dòng yíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) labor camp
(2) prison camp with hard labor