Có 1 kết quả:

láo gōng

1/1

láo gōng

giản thể

Từ điển phổ thông

lao động, làm việc nặng nhọc

Từ điển Trung-Anh

(1) labor
(2) laborer