Có 1 kết quả:

láo xīn

1/1

láo xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work with one's brains
(2) to rack one's brains
(3) to worry