Có 1 kết quả:

láo sǔn

1/1

láo sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

strain (medicine)