Có 1 kết quả:

láo kǔ

1/1

láo kǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to toil
(2) hard work