Có 1 kết quả:

láo zī

1/1

láo zī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) labor and capital
(2) labor and management