Có 1 kết quả:

láo zī guān xì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) industrial relations
(2) relations between labor and capital