Có 1 kết quả:

láo gù ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

labor and employer