Có 1 kết quả:

láo jià

1/1

láo jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

excuse me