Có 1 kết quả:

shì lì

1/1

shì lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

snobbish