Có 1 kết quả:

shì zú

1/1

shì zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) influential family
(2) powerful clan