Có 1 kết quả:

jìng bá

1/1

jìng bá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tall and straight