Có 1 kết quả:

jìng dí

1/1

jìng dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

formidable opponent

Một số bài thơ có sử dụng