Có 1 kết quả:

Bó gù

1/1

Bó gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pegu city in south Myanmar (Burma)