Có 1 kết quả:

Bó gù shān mài ㄅㄛˊ ㄍㄨˋ ㄕㄢ ㄇㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pegu Yoma (mountain range) of south central Myanmar (Burma), separating Irrawaddy and Sittang basins