Có 1 kết quả:

Bó gù Hé

1/1

Bó gù Hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pegu River of south central Myanmar (Burma)