Có 1 kết quả:

Bó lǎng Fēng

1/1

Bó lǎng Fēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mont Blanc (between Italy and France)