Có 1 kết quả:

bó xīng ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to rise suddenly
(2) to grow vigorously