Có 1 kết quả:

bó gěn dì

1/1

bó gěn dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France