Có 1 kết quả:

lēi lēi chē

1/1

lēi lēi chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wagon (yoked to beast of burden)