Có 1 kết quả:

lè suǒ ruǎn jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

ransomware (computing)