Có 1 kết quả:

dòng lì

1/1

dòng lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

động lực, sự thúc đẩy, sự thôi thúc

Từ điển Trung-Anh

(1) power
(2) motion
(3) propulsion
(4) force