Có 1 kết quả:

dòng tài cún chǔ qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

dynamic memory