Có 1 kết quả:

dòng wù xìng

1/1

dòng wù xìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

animacy