Có 1 kết quả:

dòng gān huǒ

1/1

dòng gān huǒ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry