Có 1 kết quả:

kān wù

1/1

kān wù

phồn thể

Từ điển phổ thông

sửa lỗi bản in

Từ điển Trung-Anh

to correct printing errors