Có 1 kết quả:

wù xū ㄨˋ ㄒㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to discuss guidelines
(2) to discuss principles to be followed