Có 1 kết quả:

wù nóng ㄨˋ ㄋㄨㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) farming
(2) to work the land

Một số bài thơ có sử dụng