Có 1 kết quả:

láo lì

1/1

láo lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) labor
(2) able-bodied worker
(3) laborer
(4) work force