Có 1 kết quả:

Láo dòng hào

1/1

Láo dòng hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Nodong, series of North Korean medium range missiles