Có 1 kết quả:

láo mín shāng cái

1/1

Từ điển Trung-Anh

waste of manpower and resources