Có 1 kết quả:

láo dùn

1/1

láo dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fatigued
(2) wearied (literary)