Có 1 kết quả:

shì lì yǎn

1/1

shì lì yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to be self-interested