Có 1 kết quả:

shì zú ㄕˋ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) influential family
(2) powerful clan