Có 1 kết quả:

qín jiǎn

1/1

qín jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hardworking and frugal