Có 1 kết quả:

qín jiǎn bàn shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

to run an organization diligently and thriftily