Có 1 kết quả:

qín jiǎn wù shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

hardworking, thrifty and pragmatic