Có 1 kết quả:

qín zá

1/1

qín zá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) odd jobs
(2) servant or army orderly doing odd jobs