Có 1 kết quả:

yún liu

1/1

yún liu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

even and smooth