Có 1 kết quả:

bào ㄅㄠˋ
Âm Pinyin: bào ㄅㄠˋ
Tổng nét: 4
Bộ: bā 勹 (+2 nét)
Hình thái:
Nét bút: ノフノ丶
Thương Hiệt: XPO (重心人)
Unicode: U+52FD
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: bão
Âm Quảng Đông: bou6

Tự hình 1

Dị thể 3

1/1

bào ㄅㄠˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ấp trứng cho nở