Có 1 kết quả:

gōu lán ㄍㄡ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 勾欄|勾栏[gou1 lan2]

Một số bài thơ có sử dụng