Có 1 kết quả:

gōu lán

1/1

gōu lán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 勾欄|勾栏[gou1 lan2]